Curriculum Vitae

(a version in English is also available)

Imię: Paweł
Nazwisko: Pilarczyk
Rok urodzenia: 1973
Kraj urodzenia: Polska

Zatrudnienie

kwiecień 2019 – obecnie: profesor uczelni na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, w Zakładzie Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

październik 2018 – kwiecień 2019: adiunkt na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

sierpień 2016 – sierpień 2018: Assistant Professor (Tenure Track) w California State University Channel Islands, Computer Science Program

kwiecień 2014 – sierpień 2016: Marie Curie Intra-European Postdoctoral Fellow (do marca 2016), a następnie Postdoctoral Fellow (kwiecień-sierpień 2016) w grupie Edelsbrunnera w Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)

lipiec 2008 – czerwiec 2013: praca na stanowisku badawczym w topologii algebraicznej w Centro de Matemática na Universidade do Minho w Bradze (Portugalia)

sierpień 2006 – wrzesień 2007: stypendysta Japan Society for the Promotion of Science w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Kioto w Japonii przez okres 13 miesięcy

sierpień 2001 – maj 2003, sierpień 2005 – lipiec 2006: praca na stanowisku Visiting Assistant Professor w School of Mathematics na Georgia Institute of Technology (GaTech) w Atlancie (U.S.A.)

październik 1999 – sierpień 2006: asystent w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Metod Numerycznych

Wykształcenie

2018 - stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych, dyscyplina informatyka, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; tytuł osiągnięcia naukowego: Algorytmy dyskretne ścisłej analizy numeryczno-topologicznej układów dynamicznych

2001 - stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; temat rozprawy: Topologiczny algorytm ścisłej weryfikacji istnienia trajektorii okresowych; opiekun naukowy: prof. dr hab. Marian Mrozek

2000 - Cambridge Certificate of Proficiency in English (nr referencyjny 00CPL0018007)

1999 - magisterium z informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom z wyróżnieniem); temat pracy magisterskiej: Obliczanie homologii kompleksów łańcuchowych i zbiorów kostkowych; promotor: prof. dr hab. Marian Mrozek

1997 - magisterium z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom z wyróżnieniem); temat pracy magisterskiej: Macierze połączeń dla rozkładów Morse'a; promotor: prof. dr hab. Roman Srzednicki

1992 - matura w V L.O. w Krakowie - klasa o profilu matematycznym "uniwersytecka" (matematyka i fizyka uczone przez wykładowców uniwersyteckich)

Znajomość języków obcych:

 • angielski: bardzo dobra - Cambridge Certificate of Proficiency in English (nr referencyjny 00CPL0018007) oraz prawie 5 lat spędzonych w U.S.A.
 • niemiecki: elementarna (ukończony 2-letni kurs podstawowy za czasów studenckich, później mieszkłem w Austrii ponad 2 lata)
 • rosyjski: podstawowa (umiem tyle, ile mnie nauczyli w szkole, ale przynajmniej umiem czytać Cyrylicę)
 • hebrajski: dobra (a właściwie była dobra w 1991 r., bo teraz już dużo pozapominałem)
 • portugalski: niewielka (głównie bierna; rozumiem tekst pisany w znacznym stopniu, np. ogłoszenia urzędowe lub instrukcje)
 • japoński: minimalna (hiragana i katakana + epsilon - w 2007 r.)

Nagrody i wyróżnienia

2021 - Technetium Talent Management Grant "Technologie eksploracji danych, uczenia maszynowego i modelowania matematycznego w różnych zastosowaniach", na wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach centrów priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Gdańskiej

2019 - nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w roku 2018

2017 - grant z funduszy Materials, Services, Facilities and Technology (MSFT) Fee na zakup profesjonalnego sprzętu na wyposażenie pracowni komputerowej Networking and Security Lab (42.700 USD)

2017 - grant badawczy w konkursie Summer 2017 Research, Scholarship, and Creative Activities (RSCA) finansowany z wewnętrznych funduszy CSU Channel Islands na prowadzenie projektu naukowego pt. The Persistence of Maps (5.400 USD)

2015 - zaproszenie do wygłoszenia wykładu w ramach warsztatów Computation and Dynamics w ICERM, Brown University, Providence, RI, U.S.A. (stypendium w wysokości do 1.939,02 USD na pokrycie kosztów podróży i uczestnictwa)

2015 - zwycięzca konkursu na wygłoszenie dwóch wykładów w trzeciej edycji konferencji Pomiędzy teorią a zastosowaniami – matematyka w akcji, Będlewo, Polska (wysokość nagrody: 9.600 zł)

2012, 2013, 2015 -- trzykrotnie Short Visit Grant (608 euro + 1.587 euro + 617 euro), European Science Foundation, w ramach ESF-PESC Networking Programme Applied and Computational Algebraic Topology (ACAT)

2014 - Relocation Grant (2.000 euro), Austrian Research Promotion Agency (FFG)

2013 - Marie Curie Intra-European Postdoctoral Fellowship na 2 lata (248.379,60 euro)

2012 - Visiting Professor Grant na 1 miesiąc (5.670 brazylijskich reali), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brazylia

2009 - Grant na finansowanie projektu badawczego przez 3 lata (26.428 euro), Foundation of Science and Technology (FCT), Portugalia

2006 - Grant-in-Aid for Scientific Research na 13 miesięcy, podczas stypendium JSPS (1.000.000 jenów), Ministry of Education, Science, Technology, Culture and Sports, Japan

2005 - stypendium post-doktoranckie (sumarycznie ok. 6.200.000 jenów), Japan Society for the Promotion of Science

2001 - Grant promotorski (19.950 zł), Komitet Badań Naukowych, Polska

październik 1997 – wrzesień 1999: stypendium doktoranckie

październik 1997 – czerwiec 1999: coroczne stypendium za wyniki w nauce podczas studiów na kierunku informatyka

1996 - II nagroda w III Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla Studentów, Plovdiv, Bułgaria

październik 1993 – czerwiec 1997: coroczne stypendium za wyniki w nauce podczas studiów na kierunku matematyka

1992: finalista etapu krajowego Olimpiady Matematycznej dla uczniów szkół średnich

1990: wyróżnienie w etapie regionalnym Olimpiady Matematycznej dla uczniów szkół średnich (w konsekwencji najwyższa ocena z matematyki na egzaminie maturalnym i wstęp bez egzaminu na studia magisterskie z matematyki i informatyki)

1988: finalista etapu regionalnego Olimpiady Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych

1988: pierwsze miejsce w etapie regionalnym Olimpiady Matematycznej dla uczniów szkół podstawowych

1988: pierwsze miejsce w etapie regionalnym Olimpiady Fizycznej dla uczniów szkół podstawowych

Projekty badawcze

2022-2025 - kierownik projektu pt. "Metody topologiczne i numeryczne w układach dynamicznych"; grant OPUS nr 2021/41/B/ST1/00405

2022+ - członek zespołu badawczego w projekcie "OPT iGEN SANITAS"; grant nr NdS/551425/2022/2022

2017 - kierownik projektu badawczego "The Persistence of Maps", CSU Channel Islands, USA

2014-2016 - Marie Curie Postdoctoral Fellowship, PHIDM: Persistent Homology – Images, Data and Maps, European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration, grant agreement no. 622033

2011-2012 - członek zespołu badawczego w projekcie strategicznym UI 13 Centro de Matemática de Universidade do Minho (grant nr PEst-C/MAT/UI0013/2011)

2011-2015 - uczestnik projektu Applied and Computational Algebraic Topology (ACAT) zorganizowanego w ramach działalności European Science Foundation (ESF)

2010-2013 - członek zespołu badawczego w projekcie pt. "Algebraic Topology and Applications" (grant nr PTDC/MAT/098317/2008)

2010-2013 - kierownik projektu pt. "Computational Cohomology and Applications" (grant nr PTDC/MAT/098871/2008)

2006-2007 - Grant-in-Aid for Scientific Research przyznany przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Nauki, Technologii, Kultury i Sportu

2003-2006 - wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez KBN i kierowanym przez prof. dra hab. M. Mrozka pt. Topologia i dynamika obliczeniowa (nr grantu: 2 P03A 041 24)

2001-2002 - główny wykonawca grantu promotorskiego pt. Topologiczny algorytm ścisłej weryfikacji istnienia trajektorii okresowych (kierownik: prof. dr hab. M. Mrozek, nr grantu: 5 P03A 039 20)

2000-2003 - wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez KBN i kierowanym przez prof. dra hab. M. Mrozka pt. Metody topologiczne w ścisłej dynamice obliczeniowej (nr grantu: 2 P03A 011 18)

1998-2000 - udział w pracach wykonywanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez KBN i kierowanego przez prof. dra hab. M. Mrozka pt. Metody topologiczne w komputerowo wspieranych dowodach w teorii układów dynamicznych (nr grantu: 2 P03A 029 12)

Międzynarodowe projekty, stowarzyszenia i sieci naukowe

od 2016 - członek sieci Applied and Computational Algebraic Topology Network

od 2014 - członek sieci Applied Algebraic Topology Research Network, której celem jest promocja i umożliwienie współpracy naukowej w dziedzinie topologii algebraicznej zastosowanej do różnych działów nauki oraz technologii

od 2013 - członek sieci International Expert Network HCI-KDD jednostki Research Unit Human‐Computer Interaction for Medicine and Health Care (hci4all.at) w Institute for Medical Informatics, Statistics and Documentation, Medical University Graz, Austria

od 2012 - członek projektu Computational Hyperbolicity Project

od 2009 - członek stowarzyszenia International Society of Difference Equations

od 2006 - członek projektu Conley-Morse-Database; twórca pierwszej wersji oprogramowania (cmgraphs), współautor publikacji stanowiącej podstawę teoretyczną projektu, aktywny uczestnik procesu tworzenia nowej wersji oprogramowania (conely-morse-database)

2002–2022 - członek projektu Computational Homology Project; autor znacznej części oryginalnego oprogramowania CHomP; projektant i webmaster witryny internetowej projektu poświęconej temu oprogramowaniu, obecnie dostępnej pod adresem https://www.pawelpilarczyk.com/chomp/

od 2000 - członek grupy Computer Assisted Proofs in Dynamics group; współtwórca oprogramowania CAPD

Komitety naukowe i organizacyjne

2024 - członek Komitetu Organizacyjnego na Conference and Workshop on Topological Invariants in Fixed Point Theory and Dynamical Systems (TopInv2024), odbywającego się w Gdańsku

2023 - członek Komitetu Organizacyjnego na Workshop on Mathematics and Physics in Cardiovascular Research (MPCR2023), odbywającego się w Gdańsku

2022 - członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego konferencji pt. Mathematics for Society 2022: Health, Industry and Sustainable Development (Math4Society 2022), odbywającej się w Gdańsku

2021 - członek Komitetu Organizacyjnego na Workshop on Topological Analysis of Medical Data (TAMD2021) odbywającego się w Gdańsku

2019 - członek Komitetu Programowego na 21st International Conference on Discrete Geometry for Computer Imagery DGCI2019 odbywającej się w Paryżu (Francja)

2019 - członek Komitetu Naukowego na 7th International Workshop on Computational Topology in Image Context (CTIC2019) odbywającego się w Maladze (Hiszpania)

2017 - starszy członek Komitetu Programowego na 20th International Conference on Discrete Geometry for Computer Imagery DGCI2017 odbywającej się w Wiedniu (Austria)

2016 - członek Komitetu Naukowego na 6th International Workshop on Computational Topology in Image Context (CTIC16) odbywającego się w Marsylii (Francja)

2015 - członek Komitetu Organizacyjnego ACAT Final Project Meeting projektu ESF Algebraic and Computational Algebraic Topology (ACAT) odbywającego się w IST Austria

2014 - członek Komitetu Naukowego na International Workshop on Computational Topology in Image Context (CTIC14) odbywającego się w Timisoarze (Rumunia)

2012 - członek Komitetu Naukowego na Fourth International Workshop on Computational Topology in Image Context (CTIC 2012) odbywającego się w Bertinoro (Włochy)

2010 - członek Komitetu Programowego na Third International Congress on Mathematical Software (ICMS 2010 - developers meeting) odbywającego się na Uniwersytecie w Kobe (Japonia)

2010 - członek Komitetu Naukowego na Third International Workshop on Computational Topology in Image Context (CTIC 2010) odbywającego się w Chipionie (Hiszpania)

Recenzowanie artykułów

Recenzowałem artykuły złożone do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz zgłoszonych na konferencje (za każdym razem za zaproszeniem), m.in.:

 • Foundations of Computational Mathematics
 • Journal of Computational Dynamics
 • SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (SIADS)
 • Nonlinear Analysis Series B: Real World Applications
 • Computer Vision and Image Understanding
 • Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series A (DCDS-A)
 • Applicable Algebra in Engineering Communication and Computing
 • Discrete and Computational Geometry
 • Mathematical Modelling and Analysis
 • Journal of Computational and Applied Mathematics
 • Journal of Applied and Computational Topology
 • Computational Geometry Week 2020 w ramach 36th International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2020)
 • Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

Staże naukowe

2019 - Universytet Wrocławski, Polska (2 dni)

2017 - Sherbrooke University, Kanada (4 dni)

2016 - Kyoto University, Japonia (3 tygodnie)

2015 - Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska (4 dni)

2015 - Universytet w Bremen, Niemcy (3 dni)

2015 - ICTP Triest, Włochy (5 dni)

2015 - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (5 dni)

2015 - California State University Channel Islands (CSUCI), Camarillo, CA, U.S.A. (6 dni)

2014 - Politechnika Gdańska (5 dni)

2014 - University of Szeged, Węgry (8 dni)

2014 - Kyoto University, Japonia (5 tygodni)

2014 - Kyushu University, Japonia (4 dni)

2013 - ICTP Triest, Włochy (5 tygodni)

2013 - Universidad de Sevilla, Hiszpania (2 tygodnie)

2013 - ICTP Triest, Włochy (4 dni)

2013 - University of Vigo, Hiszpania (5 dni)

2013 - Kyoto University, Japonia (2 tygodnie)

2012 - Universidad de Oviedo, Hiszpania (9 dni)

2012 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska (2 tygodnie)

2012 - Universidad de Oviedo, Hiszpania (1 tydzień)

2012 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska (4 dni)

2012 - Universdade de São Paulo, São Carlos, Brazylia (4 tygodnie)

2011 - University of Vigo, Hiszpania (4 dni)

2011 - Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania (4 dni)

2011 - Politechnika Gdańska (2 tygodnie)

2011 - Universidad de Sevilla, Hiszpania (10 days)

2010 - Universidad de Sevilla, Hiszpania (9 days)

2010 - Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania (1 tydzień)

2010 - Kyoto University, Japonia (6 dni)

2010 - University of Vigo, Hiszpania (2 dni)

2010 - Kyoto University, Japonia (19 dni)

2010 - Lisbon University, Portugalia (1 dzień)

2010 - Politechnika Gdańska (10 dni)

2010 - Kyoto University, Japonia (14 dni)

2009 - Lisbon University, Portugalia (1 dzień)

2009 - Politechnika Gdańska (1 tydzień)

2009 - Imperial College, Londyn, Wielka Brytania (5 dni)

2008 - Kyoto University, Japonia (1 miesiąc)

2008 - Bergen University, Norwegia (5 dni)

2007 - Hiroshima University, Japan (10 dni)

2007 - Rutgers University, New Brunswick, NJ, U.S.A. (7 dni)

2007 - Hokkaido University, Sapporo, Japonia (10 dni)

2006 - Hokkaido University, Sapporo, Japonia (8 dni)

2004 - Osaka University, Japonia (1 tydzień)

2002 - Sherbrooke University, Canada (5 days)

2002 - Brown University, Providence, RI, U.S.A. (1 tydzień)

2002 - Kyoto University, Japonia (1 tydzień)

2000 - Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, U.S.A. (1 miesiąc)

Zaproszeni współpracownicy naukowi

2017 - Beata Graff, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska (2 tygodnie)

2017 - Grzegorz Graff, Politechnika Gdańska, Polska (2 tygodnie)

2017 - Tomasz Kaczynski, University of Sherbrooke, Kanada (11 dni)

2017 - Stefano Luzzatto, International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Triest, Włochy (2 tygodnie)

2016 - Stefano Luzzatto, International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Triest, Włochy (1 tydzień)

2013 - Jacek Szybowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska (1 tydzień)

2012 - Jacek Szybowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska (1 miesiąc)

2012 - Marcin Mazur, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (1 miesiąc)

2012 - Marcio Gameiro, University of São Paulo at São Carlos, Brazylia (3 tygodnie)

2010 - Grzegorz Graff, Politechnika Gdańska, Polska (2 tygodnie)

2009 - Grzegorz Graff, Politechnika Gdańska, Polska (2 tygodnie)

Referaty na konferencjach i warsztatach

2023 - Zbiory kostkowe, odwzorowania kostkowe, kostkowa homologia i kostkowy indeks Conleya, referat zaproszony na Konferencję Jubileuszową z okazji 70-lecia urodzin prof. Mariana Mrozka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

2023 - Finite-resolution recurrence in dynamical models, na zaproszenie do mini-sympozjum Computational Dynamics w ramach International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023), Waseda University, Tokio, Japonia

2022 - Automatic analysis of recurrence in dynamical models, Mathematics for Society 2022: Health, Industry and Sustainable Development, Gdańsk

2022 - Graph algorithms at the service of computational dynamics (invited speaker, plenary talk), dziewiąte wydanie międzynarodowej konferencji CaRT – Combinatorics and Related Topics, Polska-Meksyk

2022 - Topological analysis of dynamics using graph algorithms, trzecia edycja międzynarodowej konferencji On the Trail of Women in Mathematics, Gdańsk

2022 - A topological method for computational analysis of dynamics (invited speaker, wykład plenarny), trzecia edycja międzynarodowej konferencji Applied Topology in Będlewo

2022 - How much stochastic dynamics is there in the quadratic map family? szósta edycja międzynarodowej konferencji Dynamics, Topology and Computations (DyToComp 2022), Będlewo

2021 - Topological analysis of breathing patterns, Workshop on Topological Analysis of Medical Data, Gdańsk

2020 - Rigorous numerics in one-dimensional dynamics, Wandering Seminar. A conference on Ergodic Theory and Dynamical Systems, Gdańsk

2019 - Algorytmiczne obliczanie odwzorowania indukowanego w homologiach, wykład zaproszony do sesji Matematyka obliczeniowa, Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, Kraków

2019 - Automatyczna klasyfikacja układów dynamicznych w oparciu o rozkład Morse'a, wykład zaproszony do sesji Metody topologiczne równań różniczkowych, Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, Kraków

2017 - Progress in algorithmic computation of the homological Conley index map, wykład zaproszony na Special Session on Morse, Conley, and Forman Approaches to Smooth and Discrete Dynamical Systems, Mathematical Congress of the Americas (MCA) 2017, Montreal, Kanada

2016 - Computation of Cubical Steenrod Squares, Computational Topology in Image Context, Marseille, Francja

2016 - Effective computation of expansivity rates in one-dimensional dynamics (invited speaker), Computation in Dynamics, ICERM, Brown University, Providence, RI, U.S.A.

2016 - Effective computation of expansivity rates in one-dimensional dynamics, Dynamics and Computation, konferencja z okazji odejścia na emeryturę Profesora Ushiki, Kyoto University, Kioto, Japonia

2015 - Persistent homology for maps – a graph approach, końcowe spotkanie projektu TOPOSYS, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

2015 - Computing a map in homology through projections from its graph, ACAT Final Project Meeting (ACAT 2015), Institute of Science and Technology Austria, Klosterneuburg, Austria

2015 - A combinatorial-topological approach to automatic classification of global dynamics (invited speaker, wykład plenarny), 4. edycja międzynarodowej konferencji Dynamics, Topology and Computations (DyToComp 2015), Będlewo, Polska

2015 - Automatic classification of global dynamics in multi-parameter systems (invited speaker), "Pomiędzy teorią a zastosowaniami – matematyka w akcji" (3. edycja konferencji), Będlewo, Polska

2015 - Inducing a map on homology from a correspondence, Homology: Theoretical and Computational Aspects (HTCA) School, Genova, Włochy

2014 - Inducing a map on homology from a correspondence, Workshop on Computational Topology and Geometry (zaproszony przez organizatorów sesji), w ramach 8th Foundations of Computational Mathematics conference (FoCM 2014), Montevideo, Urugwaj

2014 - An application of the persistence paradigm to the computation of the Conley index, invited to the workshop on Computational Dynamics (zaproszony przez organizatorów sesji), w ramach 8th Foundations of Computational Mathematics conference (FoCM 2014), Montevideo, Urugway

2014 - A chain contraction approach to the algorithmic computation of homology, cohomology, and homological operations on cubical complexes (invited speaker), Seventh de Brún Workshop on Homological Perturbation Theory, Galway, Irlandia

2014 - Outer approximations of maps in combinatorial analysis of dynamics (invited speaker), International Workshop on Combinatorial/Topological Frameworks for Multiparameter Nonlinear Dynamics, Lorentz Center, Leiden, Holandia

2014 - Automatic classification of global dynamics via Morse decompositions. The case of flows, Minisymposium on Computational Methods na 8th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC 2014), Vienna University of Technology, Wiedeń, Austria

2014 - Computational homology (invited speaker, wykład plenarny), CSM - The Third Conference of PhD Students in Mathematics oraz (CS)2 - The 9th Conference of PhD Students in Computer Science, University of Szeged, Węgry

2014 - Automatic classification of global dynamics in flows with parameters (invited speaker), RIMS Conference / The 6th CREST-SBM International Conference on New Directions in Applied Dynamical Systems, Kioto, Japonia

2014 - Transitivity and mixing at finite resolution (invited speaker), Dynamical Systems and Computation, Kioto, Japonia

2013 - A chain contraction approach to the computation of cubical homology and cohomology, zaproszony do sesji specjalnej Computer algebra in algebraic topology and its applications, Applications of Computer Algebra (ACA 2013), Malaga, Hiszpania

2013 - Morse decompositions for time-t Maps (invited speaker) oraz Preliminary computation of Morse decompositions for the Gardner-Smoller equation, Fifth Developers Workshop on the Conley-Morse Database Project, Kioto, Japonia

2012 - Computation of cubical homology, cohomology, and related operations via chain contraction, International Conference on Dynamics, Topology and Computations (DyToComp 2012), Będlewo, Polska

2012 - On the computation of the cohomological Conley index from a cubical representation of the index map that is not acyclic (invited speaker), Third Developers Workshop on the Conley-Morse Database Project, Florianopolis, Brazylia

2012 - Automatic computation of global dynamics for flows, Summer Meeting on Differential Equations, 2012 Chapter, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), Universidade de São Paulo, São Carlos, Brazylia

2011 - Finite resolution dynamics based on open covers, zaproszony do mini-sympozjum Computational Approach to Global Dynamics, 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), Vancouver, BC, Kanada

2011 - Set-oriented numerical analysis of difference equations with parameters (invited speaker), Future Directions in Difference Equations, Vigo, Hiszpania

2010 - sesja szkoleniowa na temat oprogramowania CHomP, 3rd International Congress on Mathematical Software (ICMS 2010 - developers meeting), Kobe University, Japonia

2010 - Automatic computation of the Conley index. Algorithms and applications, Special Session on Topological Invariants in Dynamical Systems, 8th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Drezno, Niemcy

2009 - Finite resolution dynamics based on open covers, International Conference on Dynamics, Topology and Computations (DyToComp 2009), Będlewo, Polska

2009 - Automatic analysis of global dynamics in multi-parameter families of difference equations (invited speaker; wykład plenarny), Progress on Difference Equations 2009, Będlewo, Polska

2009 - A rigorous numerical method for estimating uniform expansion rates in one-dimensional dynamics (invited speaker), Dynamic Day in Porto, Department of Pure Mathematics, University of Porto, Portugalia

2008 - The Computational Homology Project (CHomP) and its software for the digital image analysis (invited speaker), Computational Algebraic Topology within Image Context, Department of Applied Mathematics I, University of Seville, Hiszpania

2008 - The Computational Homology Project (CHomP) and its software for mathematical computing, First Global COE Seminar on Mathematical Research Using Computers, Department of Mathematics, Kyoto University, Japonia

2008 - Automatic classification of global dynamics of multi-parameter systems (krótki komunikat), New Development in the Study of Dynamical Systems beyond Uniform Hyperbolicity, Research Institute of Mathematical Sciences, Kyoto, Japan

2008 - Computational-topological approach to the classification of global dynamics of multi-parameter systems, Dynamics & Applications, University of Minho, Braga, Portugalia

2008 - Databases for the global dynamics of multi-parameter systems (invited speaker), Computational Topology and Dynamics Workshop, Montana State University, Bozeman, MT, U.S.A.

2008 - Quantitative hyperbolicity estimates in one-dimensional dynamics, International Workshop on Computer Assisted Proofs in Nonlinear Dynamics, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania

2007 - The CHomP software advanced features, JSIAM Summer Seminar on Applied Mathematics "Computational Homology: Theory and Applications", Hokkaido University, Sapporo, Japonia

2007 - Computer assisted analysis of global dynamics via Morse decompositions (invited speaker), RIMS Workshop on New Trends of Dynamical Systems and its Applications, Kyoto, Japan

2007 - Computational Homology Project (invited speaker), 16th Meeting of the Japan Society for Symbolic and Algebraic Computation, Kurashiki, Japonia

2007 - Combinatorial approach to dynamics and Morse decompositions (invited speaker), NCTS Workshop on Dynamical Systems, National Tsing-Hua University, Hsinchu, Tajwan

2007 - Computational Homology Project, 4th workshop Mathematical Software and Free Documents, Saitama University w pobliżu Tokio, Japonia

2007 - Continuation of Morse decompositions - an algorithmic approach, Workshop on Topological and Computational Approaches to Dynamical Systems and Applications, Ryukoku University, Kyoto, Japonia

2007 - A computer assisted approach to the continuation of Morse decompositions, Winter Dynamical Systems Workshop, Graduate School of Mathematical Sciences, University of Tokyo, Japonia

2006 - Computing the homology of cubical sets and maps, Topology and Computers 2006, Osaka, Japonia

2006 - Automatic homology computation with application to pattern classification, RIMS Symposium on Pattern Formation Problems in Dissipative Systems, Kioto, Japonia

2006 - An automated method for the analysis of a multi-parameter family of dynamical systems, Sixth International Conference on Dynamical Systems and Differential Equations, Poitiers, Francja

2006 - Prezentacja pakietu oprogramowania CHomP, International Conference on Dynamics, Topology and Computations (DyToComp 2006), Będlewo

2006 - Cubical index pairs and the excision property, International Conference on Dynamics, Topology and Computations (DyToComp 2006), Będlewo

2006 - Computational Homology Project (w sesji szkoleniowej Computational Homology Tutorial Session), Computational Homology and Materials Science Workshop, Georgia Institute of Technology in Atlanta, GA, U.S.A.

2004 - Komputerowo wspierane metody topologiczne w układach dynamicznych, Szkoła na temat układów dynamicznych, Będlewo

2004 - Cubical approach to the computation of the homology of continuous maps, Workshop on Dynamics and Computations, Shonan International Center in Kanagawa Prefecture, Japonia

2003 - Algorithmic homology computation and the Conley index, Dynamical Systems, University of North Texas in Denton, TX, U.S.A.

2003 - Automatic computation of the Conley index. A cubical approach, Fourth International Conference on Dynamic Systems and Differential Equations, Morehouse College, Atlanta, GA, U.S.A.

2003 - Algorithmic homology computation as a tool in dynamics, Maryland-Penn State Workshop on Dynamical Systems and Related Topics, University of Maryland at College Park, U.S.A.

2002 - Topological-numerical approach to the existence of periodic trajectories in ODEs, The Fourth International Conference on Dynamical Systems and Differential Equations, University of North Carolina at Wilmington, U.S.A.

2001 - Periodic trajectories in the Rössler and Lorenz equations (invited speaker), Second Workshop on the Conley Index and Related Topics, Uniwersytet w Sherbrooke'u, Kanada

1999 - Computer assisted proof of the existence of a periodic orbit in the Rössler equations, Equadiff 99, Berlin, Niemcy

Mini-kursy i inne wykłady

2023 - Matematyka dla komputerów, komputery dla matematyki, wykład dla uczniów szkół średnich (2 x 45 min), Politechnika Gdańska

2023 - Computational homology, cubical grids, and rigorous numerical analysis of dynamics, mini-kurs (6 hours) na międzynarodowej szkole letniej pt. Topology and Dynamical Systems in Action, Politechnika Gdańska

2022 - A topological method for computational analysis of dynamics, mini-kurs na warsztatach pt. Introduction to Computational Mathematics, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2021 - Matematyka dla komputerów, komputery dla matematyki, wykład na spotkaniu Naukowego Koła Matematyki PG z cyklu Matematyk na obecnym rynku pracy, Politechnika Gdańska

2012 - Computational Homology and Applications, mini-kurs: 3 x 2 godz. poprowadzony w Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), Universidade de São Paulo, São Carlos, Brazylia

Prezentacje w postaci posterów

2014 - Chain contraction approach to (co)homology computation, międzynarodowe warsztaty pt. Discrete, Computational and Algebraic Topology (DCAT), Kopenhaga, Dania

2010 - The Computational Homology Project - CHomP, 3rd International Congress on Mathematical Software (ICMS 2010 - developers meeting), Kobe University, Japonia

Referaty dotyczące własnych wyników na seminariach uczelnianych

2023 - Computation of the Conley index using cubical grids, seminarium prowadzone przez Dioscuri Centre in Topological Data Analysis, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

2023 - Zastosowania algorytmów grafowych w dynamice obliczeniowej, seminarium Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

2021 - Homologia persystentna i zmienność rytmu serca, Topologiczna analiza danych – wspólne seminarium Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej

2020 - Ile dynamiki stochastycznej jest w odwzorowaniu logistycznym?, Seminarium Matematyka Obliczeniowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2019 - Metoda numeryczno-topologiczna analizy układów dynamicznych, Seminarium Zakładu Metod Numerycznych Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

2017 - Homology computation for maps – a graph approach, Seminar of the Research Center on Algebraic and Geometric Structures, Department of Mathematics, University of Sherbrooke, Kanada

2015 - A computational method for topological classification of global dynamics, Seminarium ALTA - Institute for Algebra, Geometry, Topology and their Applications, Universytet w Bremen, Niemcy

2015 - Inducing a map on homology from a correspondence, Seminarium Matematyka Obliczeniowa, Katedra Matematyki Obliczeniowej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska

2015 - A combinatorial-topological method for automatic classification of global dynamics in multi-parameter systems, Computer Science Graduate Seminar, California State University Channel Islands, Camarillo, CA, U.S.A.

2015 - Automatic classification of global dynamics in multi-parameter systems. A topological approach, Colloqium on Computational Topology and Geometry, Institute of Geometry, Graz University of Technology, Graz, Austria

2014 - Automatic combinatorial-topological analysis of dynamical systems, Differential Equations Seminar, Bolyai Institute, Faculty of Science and Information Technology, University of Szeged, Węgry

2014 - A computational framework for combinatorial-topological analysis of dynamical systems, Geometry and Topology Seminar, Institute of Science and Technology, Klosterneuburg, Austria

2014 - Automatic classification of global dynamics via Morse decomposition in dynamical systems with parameters, Dynamical Systems Seminar, Meiji University, Tokio, Japonia

2012 - Automatic classification of global dynamics in multi-parameter systems, Departamento de Matemáticas, Universidad de Oviedo, Hiszpania

2010 - A computational method for automatic analysis of global dynamics of multi-parameter systems, Department of Physics, Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania

2010 - A database schema for the analysis of global dynamics of multi-parameter systems, Department of Applied Mathematics, University of Vigo, Hiszpania

2010 - Finite resolution dynamics, Dynamical Systems Seminar, Department of Mathematics, Kyoto University, Japonia

2010 - Komputerowa analiza dynamiki globalnej w układach dynamicznych zależnych od kilku parametrów, Seminarium Wydziałowe Matematyków, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

2009 - A database schema for the analysis of global dynamics of multi-parameter systems, Seminario de sistemas dinamicos, Centro de Matematica e Aplicaçoes Fundamentais, Universidade de Lisboa, Portugal

2009 - A method for automatic classification of global dynamics in multi-parameter systems, Dynamical Systems Seminar, Mathematics Department, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania

2009 - An algorithm for the classification of global dynamics of multi-parameter systems, Seminário em Análise, Geometria e Física-Matemática, University of Minho, Braga, Portugalia

2008 - Cataloguing global dynamics in multi-parameter systems, Computer-Aided Proofs in Analysis (CAPA) seminar, Mathematics Department, Bergen University, Norwegia

2007 - Automatic topological-combinatorial analysis of global dynamics, Dynamical Systems Seminar, Mathematics Department, University of Porto, Portugalia

2007 - Computational dynamics, Faculty of Integrated Arts and Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japonia

2007 - Automated analysis of dynamical systems with the use of graph algorithms, Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University, Japonia

2007 - Computational approach to algebraic topology: cubical homology, Dynamical Systems Seminar, National Center for Theoretical Sciences, Math. Division, National Tsing Hua University, Hsinchu, Tajwan

2007 - Combinatorial analysis of dynamical systems, Nonlinear Analysis and PDEs Seminar, Rutgers University, New Brunswick, NJ, U.S.A.

2006 - Computational dynamics and cubical homology, Kyoto Interdisciplinary Dynamics Seminar (KIDS), Kyoto Uniersity, Japonia

2006 - Algorithms and software for the cubical homology computation (seria dwóch wykładów), Hokkaido University, Sapporo, Japonia

2006 - Algorithmic approach to the computation of homology of spaces and maps, Colloquium Wydziału Matematyki, Kyoto University, Japonia

2005 - Współbieżny algorytm konstrukcji par indeksowych, Dynamika symboliczna i obliczeniowa (seminarium), Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2004 - Cubical Homology and its Automatic Computation (seria dwóch odczytów), Uniwersytet w Osace, Japonia

2003 - Algorytm konstrukcji kostkowych par indeksowych, Dynamika symboliczna i obliczeniowa (seminarium), Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2003 - Algorytm obliczania odwzorowań indukowanych w homologiach, Dynamika symboliczna i obliczeniowa (seminarium), Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2002 - Combinatorial approach to ODEs, Lefschetz Center for Dynamical Systems, Brown University, Providence, RI, U.S.A.

2002 - Algorithmic approach to rigorous verification of the existence of periodic solutions to ODEs, Seminaire d'analyse et sujets connexes, Uniwersytet w Sherbrooke'u, Kanada

2002 - Rigorous numerics for attracting periodic trajectories in ODEs, Joint Seminar on Dynamical Systems and Nonlinear Analysis, Uniwersytet w Kioto, Japonia

2001 - Topologiczny algorytm ścisłej weryfikacji istnienia trajektorii okresowych, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2000 - Komputerowo wspierane dowodzenie istnienia orbit okresowych w ciągłych układach dynamicznych oraz kontynuacja: Topologiczny algorytm ścisłej weryfikacji istnienia trajektorii okresowych, Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne (seminarium), Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2000 - Computer assisted proof of the existence of a periodic orbit in the Rössler equations, School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, U.S.A.

1999 - Komputerowo wspierany dowód istnienia trajektorii okresowej w równaniach Rösslera, Dynamika symboliczna i obliczeniowa (seminarium), Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1999 - Obliczanie homologii kompleksów łańcuchowych i zbiorów kostkowych, Dynamika symboliczna i obliczeniowa (seminarium), Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1999 - Obliczanie homologii kompleksów łańcuchowych i zbiorów kostkowych, Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne (seminarium), Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Upowszechnianie nauki

2015 - Doświadczenie z grupą fundamentalną: odkrywanie trywialności komutatora grupy fundamentalnej przestrzeni z wyjętymi dwoma okręgami zahaczonymi o siebie; Open Campus~6, IST Austria

2014 - Demonstracja labiryntów na płaszczyźnie, na zwykłej wstędze papierowej oraz na przezroczystej wstędze Möbiusa, o jednoznaczności rozwiązania, z uwzględnieniem wybranych własności matematycznych; Open Campus~5, IST Austria

Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach bez wygłaszania referatu

2016 - Winter School on Computational Mathematics (WSoCM), zorganizowana w Będlewie przez Wydział Matematyki in Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 - Applying for faculty positions: A hands-on workshop, Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), Klosterneuburg, Austria

2014 - Teaching Didactics Workshop (2 dni), IST Austria

2014 - The second annual meeting of the Topological Complex Systems project (TOPOSYS), Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), Klosterneuburg, Austria

2014 - Can we build an intelligent scientific reader? Hands-on Workshop with Peter Murray-Rust and Michelle Brook, Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), Klosterneuburg, Austria

2013 - Kyoto Dynamics Day 11, Department of Mathematics, Kyoto University, Japonia

2010 - Second Developers Workshop on the Conley-Morse Database Project (aktywny uczestnik dyskusji), Department of Mathematics, Kyoto University, Japonia

2010 - 3rd International Workshop on Computational Topology in Image Context (CTIC 2010), Chipiona, Hiszpania

2010 - First Developers Workshop on the Conley-Morse Database Project (aktywny uczestnik, m.in. przewodniczący znacznej części dyskusji), Department of Mathematics, Kyoto University, Japan

2007 - Dynamics of Complex Systems - Mathematical Modeling, Method and Prediction, Hokkaido University, Sapporo, Japan

2006 - Maryland-Penn State Workshop on Dynamical Systems and Related Topics, University of Maryland at College Park, U.S.A.

2005 - Midwest Dynamical Systems Seminar, Northwestern University in Evanston, IL, U.S.A.

2005 - The 16th Fall meeting of the Workshop in Dynamical Systems and Related Topics, Penn State University in State College, PA, U.S.A.

2005 - Szkoła na temat układów dynamicznych, Będlewo

2004 - Kyoto Dynamics Days, Uniwersytet w Kioto, Japonia

2003 - Midwest Dynamical Systems Meeting, Northwestern University, Evanston, IL, U.S.A.

2002 - Midwest Dynamical Systems Meeting, University of Cincinnati, U.S.A.

2002 - New Directions in Dynamical Systems, Ryukoku University i Kyoto University, Kioto, Japonia

2002 - Geometric Theory of Dynamical Systems, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2002 - Midwest Dynamical Systems Meeting, University of North Carolina at Asheville, U.S.A.

2001 - Midwest Dynamical Systems Meeting, University of Colorado at Boulder, U.S.A.

2001 - Second Gilles Fournier Memorial Conference, Uniwersytet w Sherbrooke'u, Kanada

1998 - Metody topologiczne w analizie nieliniowej, Międzynarodowe Centrum im. Stefana Banacha w Warszawie

1997 - Workshop on the Conley Index and Related Topics, Warszawa

1996 - Topological Methods in Differential Equations and Dynamical Systems, Kraków

Wybrane osiągnięcia programistyczne

http://www.pawelpilarczyk.com/chomp/ – CHomP software: autor znacznej części kodu źródłowego (szczegółowa informacja o autorstwie znajduje się w poszczególnych plikach)

http://www.pawelpilarczyk.com/database/ – interaktywna prezentacja zawierające klikalne diagramy i animacje, zaprogramowana przy użyciu PHP, HTML i JavaScript

http://www.pawelpilarczyk.com/cmgraphs/ – Conley-Morse graphs computation software: pierwsza wersja oprogramowania przygotowana do artykułu Databases for the Global Dynamics of Multiparameter Systems

http://www.pawelpilarczyk.com/chaincon/ – The ChainCon Software: biblioteka programowa w C++ zawierająca implementację podstawowych operacji efektywnej topologii algebraicznej: kontrakcje łańcuchowe, algebraiczne modele minimalne, symplicjalny i kostkowy "cup product"; oprogramowanie i przykłady

http://www.pawelpilarczyk.com/finresdyn/ – Finite resolution dynamics: oprogramowanie i wyniki przykładowych obliczeń

http://www.pawelpilarczyk.com/parallel/ – Parallelization method for a continuous property: oprogramowanie, przykłady i zastosowania

http://www.pawelpilarczyk.com/unifexp/ – Uniform expansion in one-dimensional maps: oprogramowanie i wyniki obliczeń

http://www.pawelpilarczyk.com/excision/ – Excision-preserving approach to the computation of the Conley index: oprogramowanie i dodatkowe materiały

Znajomość języków programowania: C++, ANSI C, Perl, Python, PHP, HTML, Assembler dla procesora 8086, Pascal, Java, JavaScript, Basic.

Doświadczenie dydaktyczne

Przesyłanie, gromadzenie i bezpieczeństwo danych (30 godz.) - laboratorium do wykładu prowadzonego przez dra inż. Bardosza Reichela na Politechnice Gdańskiej na studiach II stopnia: semestr letni 2022/23

Technologie informacyjne (15 godz.) - wykład prowadzony na Politechnice Gdańskiej na studiach I stopnia: semestr zimowy 2021/22, 2022/23 (30 godz. laboratorium prowadzone przez innych nauczycieli akademickich)

Hurtownie danych (30 godz.) - wykład prowadzony na Politechnice Gdańskiej na studiach II stopnia: semestr zimowy 2020/21, 2021/22, 2022/23 (30 godz. laboratorium: dr inż. Paweł Wojda)

Topologiczna analiza danych (30 godz. wykładu + 15 godz. laboratorium + 15 godz. projekt) - kurs prowadzony na Politechnice Gdańskiej na studiach II stopnia: semestr letni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 (projekt w 2019/20 i jedna grupa projektu w 2020/21: mgr Adrian Myszkowski)

Zaawansowane programowanie (15 godz. wykładu + 45 godz. laboratorium) - kurs prowadzony na Politechnice Gdańskiej na studiach II stopnia: semestr letni 2018/19, 2019/20, 2020/21; semestr zimowy 2021/22, 2022/23 (laboratorium od roku 2019/20 prowadzone przez innych nauczycieli akademickich)

Algorytmy i struktury danych (30 godz.) - wykład prowadzony na Politechnice Gdańskiej na studiach I stopnia: semestr letni 2018/19 (30 godz. laboratorium: mgr inż. Jakub Ciesielski)

Metody numeryczne (15 godz.) - laboratorium do wykładu prowadzonego przez dra inż. Pawła Wojdę na Politechnice Gdańskiej na studiach I stopnia: semestr zimowy 2018/19 (5 grup)

Inżynieria oprogramowania (30 godz. wykładu + 15 godz. laboratorium + 15 godz. projekt) - kurs prowadzony na Politechnice Gdańskiej na studiach II stopnia: semestr zimowy 2018/19, 2019/20, 2020/21; semestr letni 2021/22, 2022/23

Cloud Computing (COMP 529, 3 godziny tygodniowo wykładu połączonego z zajęciami w pracowni komputerowej) - kurs dla studentów starszych lat prowadzony w CSU Channel Islands, semestr jesienny 2017

Automata, Languages and Computation (COMP 454, 3 godziny wykładu tygodniowo) - kurs prowadzony w CSU Channel Islands, semestr wiosenny 2017, semestr jesienny 2017

Computer Networks (COMP/IT 429, 2 godziny wykładu + 3 godziny pracowni komputerowej tygodniowo) - kurs prowadzony w CSU Channel Islands, semestr jesienny 2016, semestr wiosenny 2017, semestr jesienny 2017

Software Engineering (COMP 350, 2 godziny wykładu + 3 godziny pracowni komputerowej tygodniowo) - kurs prowadzony w CSU Channel Islands, semestr jesienny 2016

Algebra liniowa (12 wykładów po 75 minut) - kurs dla doktorantów różnych specjalności w IST Austria: semestr jesienny 2014

Równania różniczkowe (Math 2403, 42 godz.) - wykład na Georgia Tech: semestr jesienny 2005, semestr wiosenny 2006

Programowanie 2 (P2, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu prof. dra hab. Mariana Mrozka: 2004/05 (2 grupy w semestrze zimowym, 2 grupy w semestrze letnim)

Algorytmy algebry homologicznej i zbiorów kostkowych (AAH, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu prof. dra hab. Mariana Mrozka: 2004/05

Programowanie 1 (P1, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu prof. dra hab. Mariana Mrozka: 2003/04 (3 grupy), 2004/05 (2 grupy)

Programowanie (P, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu prof. dra hab. Mariana Mrozka: 2003/04 (2 grupy)

Wstęp do algebry liniowej pod kątem analizy matematycznej (Math 1522, 42 godz.) - wykład na Georgia Tech: semestr wiosenny 2002, semestr jesienny 2002 (2 grupy)

Analiza matematyczna III dla informatyków (Math 2601, 42 godz.) - wykład na Georgia Tech: semestr jesienny 2001

Teoria programowania (TP, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu dra hab. Marka Zaionca: 2000/01

Równania cząstkowe klasyczne (RCK, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu prof. dra hab. Stanisława Sędziwego: 2000/01

Równania wariacyjne (RW, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu dra hab. Stanisława Migórskiego: 2000/01

Metody numeryczne algebry (MNA, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu dra hab. Janusza Traple: 1999/2000 (2 grupy), 2000/01

Analiza matematyczna 1 (AM1, 60 godz.) - ćwiczenia do wykładu doc. dra hab. Marka Pałasińskiego: 1999/2000, 2000/01

Topologia algebraiczna w ujęciu obliczeniowym (TAO, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu prof. dra hab. M. Mrozka: 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2003/04

Algorytmiczna teoria układów dynamicznych (AUD, 30 godz.) - ćwiczenia do wykładu prof. dra hab. M. Mrozka: 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2003/04

Matematyka (kurs mały) na kierunku Biologia (45 godz.) - ćwiczenia do wykładu dra hab. Antoniego Dawidowicza: 1997/98, 1998/99

Zainteresowania pozanaukowe

Turystyka górska, kolarstwo rekreacyjne, narciarstwo zjazdowe.

Fotografia, muzyka klasyczna.